Firma

firmaSłowo pochodzące od francuskiego firme – potwierdzenie umowy podpisem. W języku potocznym słowo „firma” oraz „przedsiębiorstwo” używane są zamiennie. Z prawnego i językowego punktu widzenia nie są to pojęcia synonimiczne.

Firma jest to nazwa przedsiębiorstwa, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza. W polskim prawie istnieje wymóg prawny, który głosi, że każdy właściciel musi działać pod firmą, czyli na wszystkich dokumentach o charakterze prawnym i społecznym (umowy, reklamy, ogłoszenia) musi widnieć pełna nazwa przedsiębiorstwa. Dozwolone jest stosowanie skrótu.

Przedsiębiorstwo jest z kolei wyodrębnioną prawnie jednostką organizacyjną i ekonomiczną, która prowadzi działalność gospodarczą. Najpopularniejsza definicja zakłada, że celem jej istnienia jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów.

Przedsiębiorstwa dzielą się ze względu na zakres działań na:

  • produkcyjne,
  • świadczące usługi.

Ze względu na liczbę zatrudnianych pracowników stosuje się następujący podział: mikroprzedsiębiorstwa (do 9 pracowników), małe (od 10 do 49 pracowników), średnie (od 50 do 249) oraz duże (od 250 pracowników).